• 🎈FEEST VOOR JOU OMDAT ER ALTIJD IETS TE VIEREN IS 🎈
  • 🎈MEGA SALE 🎈MAGAZIJN UITVERKOOP 🎈MEGA SALE 🎈
  • 🎈VOOR 15 UUR BESTELD, DEZELFDE WERKDAG VERZONDEN 🎈
  • 🎈MEGA SALE 🎈MAGAZIJN UITVERKOOP 🎈MEGA SALE 🎈

Privacy statement

Jouw privacy bij Feest voor jou

Dit privacybeleid is voor het laatste gewijzigd op 25 mei 2018. Wijzigingen vonden plaats vanwege de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Feest voor jou gevestigd aan de Willem de Zwijgerlaan 42, 5061 TC Oisterwijk respecteert de privacy van de bezoekers van de website www.feestvoorjou.nl en van haar klanten die via deze website een bestelling plaatsen.

Toepassing van het privacybeleid
Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Met ons privacybeleid laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op het websitebezoek en de diensten van Feest voor jou. Je dient je ervan bewust te zijn dat Feest voor jou niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. Feest voor jou respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gegevens die wij verzamelen
In het kader van onze dienstverlening kunnen wij jouw gegevens op twee manieren verzamelen:

Gegevens die door jou worden verstrekt
Feest voor jou verzamelt je bestelgegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer en betaalgegevens wanneer je een bestelling bij ons plaatst (en indien van toepassing de namen en adressen van degenen voor wie de bestelling is bestemd), en daarnaast je e-mailadres om de bevestiging van je bestelling te kunnen toezenden.
Je e-mailadres wordt ook geregistreerd wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief. We verzamelen ook gegevens over je wanneer je online, via de telefoon of per e-mail contact opneemt met onze klantenservice. Ook is het mogelijk dat wij je contactinformatie verzamelen als je deelneemt aan promoties of prijsvragen die door ons worden aangeboden of wanneer je aan ons je mening geeft, bijvoorbeeld door middel van een review over onze producten.

Gegevens die wij automatisch verzamelen
Feest voor jou verzamelt tevens gegevens die wij ontvangen op basis van jouw gebruik van onze diensten en jouw bezoek aan onze website. Zo verzamelen we bijvoorbeeld jouw IP-adres en het type webbrowser dat je gebruikt, maar ook de datum en tijd van jouw bezoek aan onze website.
Het is niet de bedoeling van Feest voor jou om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Ben je er toch van overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige? Neem dan contact met ons op via info@feestvoorjou.nl zodat wij die informatie kunnen verwijderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Feestvoorjou.nl gebruikt functionele-, analytische- en trackingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Feestvoorjou.nl gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, en dat we bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat hij geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wat doen we verder met jouw gegevens?
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen. We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens verzamelen. Je gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt.

Acceptatie, verwerking en uitvoering van je bestelling
We gebruiken je gegevens om je bestelling te verwerken en te verzenden op het door jou aangegeven adres. Met je gegevens zullen we je ook op de hoogte houden van de voortgang van je bestelling. We geven jouw gegevens door aan andere bedrijven die namens ons bepaalde diensten uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn: een vervoerder zoals PostNL om je bestelling te kunnen verzenden en af te leveren; online betaaldienstverleners zoals IDEAL, Klarna  om je (creditcard) betaling te kunnen verwerken; dienstverleners om e-mail- of andere mediaberichten te kunnen verzenden; marketing analysebedrijven om gegevens te analyseren; en het verlenen van klantenservice.

Het beheren van jouw account
Op onze website heb de mogelijkheid om je eigen account aan te maken. In dit account slaan we onder andere je naam, aflever- en factuuradres, telefoonnummer en je e-mailadres op. We bewaren ook gegevens over je eerdere bestellingen die je hebt geplaatst, zodat je deze gemakkelijk kunt terugvinden.

Het versturen van nieuwsbrieven
We kunnen je gegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden om je zodoende via e-mail commerciële informatie of een aanbieding over onze producten en diensten toe te zenden. Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrieven die per e-mail worden verstuurd. Zo blijf je op de hoogte van speciale aanbiedingen en onze nieuwe of aanvullende producten en diensten. Als je het niet langer op prijs stelt om onze commerciële informatie zoals onze nieuwsbrief te ontvangen, dan kun je ons dat altijd laten weten door contact op te nemen met onze klantenservice. Gaat het hierbij om e-mail, klik dan op de afmeldlink die je onderaan in de e-mail kunt vinden.

Reviews
We horen graag over jouw ervaringen met onze website(s) en onze producten. Indien je ons een review geeft, bijvoorbeeld via, de website, social media zoals Instagram of Facebook of aan onze klantenservice, kunnen wij een dergelijke review (of een gedeelte daarvan) gebruiken voor marketing doeleinden. Echter, met dien verstande dat we je review niet zullen gebruiken in combinatie met je naam of andere persoonsgegevens. Enkel met jouw voorafgaande en expliciete goedkeuring zullen wij jouw review (of een gedeelte daarvan) gebruiken samen met je naam (of overige persoonsgegevens), indien die je ons hebt gegeven.

Fraude
Wij gebruiken klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet op grond van een wettelijke verplichting, geven wij klantgegevens aan de overheid of bijvoorbeeld een opsporingsinstantie.

Verbetering van onze klantenservice
Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van jouw gegevens en maken we mogelijk aantekeningen, die we bewaren. Dit is handig als je ons nog een keer belt. Gegevens over het telefoongesprek met jou worden geregistreerd en bewaard. Je helpt ons zo bij analyses en de verbetering van onze Klantenservice.

Openbaarmaking aan derden
Feest voor jou zal jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht. Waar nodig zullen wij jouw informatie enkel ter beschikking stellen aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze diensten, zoals een bedrijf dat betrokken is bij de betaling en financiële afhandeling van je bestelling of de bezorgdienst die je bestelling aflevert. Dit gebeurt echter uitsluitend voor doeleinden zoals die in dit beleid worden uiteengezet of voor andere doeleinden waarvoor je je toestemming hebt gegeven. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en de inhoud van dit beleid te respecteren.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Zo spreken we met die bedrijven af dat het hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid als wij omgaan met jouw gegevens. Feest voor jou blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging
Feest voor jou neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@feestvoorjou.nl.

Jouw rechten (inzage, correctie en verzet)
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Feest voor jou, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@feestvoorjou.nl. Om er zeker van te zijn dat jij het verzoek tot inzage hebt gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart om je privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek .

Tevens heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen en vragen
We behouden ons het recht voor om dit privacy beleid aan te passen. We zullen die wijzigingen op onze Website(s) publiceren, zodat je altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons wordt gebruikt en beschermd en de omstandigheden waaronder wij je gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken.

Als je nog vragen hebt over jouw gegevens of dit privacybeleid dan kun je altijd contact met ons opnemen, telefonisch op  06-49568584 of per e-mail naar info@feestvoorjou.nl.🎈FEEST VOOR JOU OMDAT ER ALTIJD IETS TE VIEREN IS🎈